Femklövern

Femklövern består av fem kvinnor i och utanför vår styrelse som har ett brinnande intresse för teater. De hjälper oss på kontoret med många olika saker och bidrar med fantastiska insatser.

Gun Söderstedt, Ann Olofsson, Göta Arvidsson, Stina Stenholm och sist men inte minst Birgit Höråker.