Ideellt arbete

Det finns ett antal personer i Kristianstads Teaterförening som bidrar med ovärderliga insatser i form av tid och ett enormt engagemang.

Inga Jacobsson

Irene Jonasson