Revisorer/Valberedning

Ordinarie revisorer:
Ronny Johansson och Berith Persson

Kommunens revisor:
Ulla Jareke Brobeck.

Revisorssuppleanter:
Mats Larsson och Bengt Wendel.

Valberedning:


Gun Söderstedt (sammankallande)


Birgit Höråker


Stina Stenholm