Styrelsen

Ordförande:
Bibbi Johansson

Vice ordförande:
Johan Nilsson

Kassör:
Carina Espmarker

Sekreterare:
Anne K Magnusson

Vice sekreterare:
Ann Olofsson

Ledamöter:
Jonas Arulf, Ulla-Britt Molin och Oleg Pajalic.

Suppleanter:
Monica Roos, Hanna Levin, Catharina Kampf, Annika Gradin, Ulf Oscarsson,
Mats Ebenstrand, Torjus Wrangell och Eva-Katrine Persson.

Kommunrepresentant:
Kerstin Paborn

Kommunsuppleant:
Karin Wagermark