Ideellt arbete

Det finns ett antal personer i Kristianstads Teaterförening som bidrar med ovärderliga insatser i form av tid och ett enormt engagemang.

Inga Jacobsson vårt allt i allo på kontoret men framförallt räknar hon kassor samt delar upp biljetter till våra bussresor.

Irene Jonasson arbetar framförallt med att hålla ordning på vårt godis vi säljer samt sätter upp affischer på stan.