Valberedning

Valberedning:
Göta Arvidsson (sammankallande), Birgit Höråker samt Stina Stenholm